Oferta

USŁUGI DORADCZE

 1. Kompleksowa obsługa w zakresie funduszy pomocowych UE
  Przeprowadzamy klienta przez całość procesu, który podzielić możemy na następujące etapy: od analizy potrzeb, poprzez dobór formy wsparcia, przygotowanie ram projektu, po złożenie projektu, jego wdrożenie i rozliczenie.
 2. Biznesplany na potrzeby instytucji kredytowych
  Dzięki sprofilowanemu podejściu nasz klient zawsze ma zoptymalizowane szanse na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku kredytowego/pożyczkowego.
 3. Strategie i programy rozwoju firm
  Służymy pomocą nie tylko w nadaniu formy określonego dokumentu, ale przede wszystkim służymy pomocą na polu wszechstronnych konsultacji, zaproponowaniu określonych rozwiązań i przełożeniu na kompleksowy plan działania, który może stać się solidną podstawą rozwoju na kolejne lata.
 4. Studia wykonalności projektów
  Przygotujemy dokument wszechstronnie analizujący projektowaną inwestycję i pozwalający na ocenę jej potencjalnej, przyszłej efektywności nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale również społecznym.
 5. Kompleksowa realizacja inwestycji – usługi inwestora zastępczego / menedżera projektu
  Przeprowadzimy procedury kontraktacyjne – przygotujemy dokumentację do postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie zadbamy o realizację zakontraktowanych dostaw/usług/robót zgodnie z umową. Jeśli tylko zachodzi taka potrzeba zapewniamy także inspektorów nadzoru inwestorskiego.