O nas

Właściciel firmy – Rafał Chmielewski działa na rynku od 2002 roku, dzięki czemu posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów szkoleniowo-doradczych (w tym finansowanych ze środków pomocowych). Osobiście przeprowadził ponad 50 szkoleń (ok. 2 tys. godzin szkoleniowych) dla ok. 5 tys. osób.

Od roku 2004 zajmuje się także doradztwem gospodarczym opierającym się zarówno na własnych zasobach kadrowych jak również na kilkunastu zewnętrznych specjalistach z wielu dziedzin. Nasi konsultanci i analitycy opracowali kilkaset projektów inwestycyjnych na rzecz sektora MSP i szeroko rozumianego sektora publicznego. Jesteśmy w stanie opracować dokumentację do każdego z funduszy pomocowych: od regionalnych programów operacyjnych, przez programy krajowe, po granty Komisji Europejskiej.

Dotychczas realizowane projekty przyczyniły się w wielu przypadkach do rozwoju firm, wdrożenia procesów inwestycyjnych, czy badawczych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, a także do przyspieszenia rozwoju gospodarczego miast i wsi.

Staramy się możliwie kompleksowo zarządzać wdrażanymi przez nas projektami inwestycyjnymi (m.in. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, przeprowadzenie procedur kontraktacyjnych, całościowe rozliczenie projektu, bieżący nadzór – w tym inwestycyjny). Wartość projektów osobiście zarządzanych w ostatnich 15 latach to ok. 200 mln zł.

Współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin. Dzięki temu tworzymy wzajemnie uzupełniające się interdyscyplinarne zespoły robocze. Znajdziesz wśród nich m.in.: prawników, ekonomistów, specjalistów ds. zamówień publicznych, finansistów, inżynierów budownictwa wraz z uprawnieniami i … wielu, wielu innych.

Kluczowe kompetencje: wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczych, w tym w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, opracowywaniu biznes planów, studiów wykonalności, strategii na rzecz pomiotów prywatnych i publicznych, szkolenia w zakresie biznes planów, studiów wykonalności, prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwalifikacje: magister ekonomii, MBA, podyplomowe studia rachunkowości, certyfikaty potwierdzające umiejętności zarządzania projektami wg metodologii PRINCE2 oraz IPMA.

Wybrane osiągnięcia:
Autor 8 publikacji naukowych (m.in. z dziedziny ekonometrii).
Dwukrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej.
Zdobywca 18 miejsca w Polsce, a 1 miejsca w województwie podlaskim w rankingu „500 menedżerów 2012” Pulsu Biznesu, w kategorii specjalnej „Firmy o przychodach do 1 mln zł”